درباره ما

شركت فنی مهندسی برق و تأسيسات پي دژ ماوي از سال ۱۳۸۸فعاليت خود را آغاز نموده است

این شرکت با كسب رتبه ۵ از معاونت برنامه­ ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجازبه فعالیتهای ذیل می باشد

  • احداث خطوط و پستهاي فشار قوي تا سطح ولتاژ ۶۳ كيلوولت
  • توسعه و بینه سازی شبکه
  • احداث ساختمان پست ها
  • سرویس و تعمیرات خطوط
  • بهره برداری از روشنایی معابر
  • حفاظت و رلیاژ
  • تعمیرات ساختمانی پست ها و خطوط
  • نصب و اصلاح انشعابات
  • عیب یابی بروش ترموگرافی
  • بهینه سازی شبکه بروش خط گرم

2019-08-14