پارک پردیسان

سرویس و نگهداری برق بوستان پردیسان

 

از مجموعه هایی که شرکت پی دژ ماوی افتخاری همکاری با آن را دارد بوستان پردیسان تهران می باشد.

سرویس و نگهداری تاسیسات برقی این مجموعه از سال ۱۳۸۸ تا به امروز به عهده این مجموعه بوده،

مفتخریم طی این سال ها رضایت مشتریانمان را حفظ نموده ایم.

2019-08-28